novika

Tupozrakost a šilhavost

Okluzor je prostředek pro zakrytí oka používaný při léčbě dětské šilhavosti a tupozrakosti.

Správné postavení oka zajišťuje 6 okohybných svalů. Pokud některý ze svalů nefunguje správně, oko "utíká" stranou a pozorovaný předmět nedopadá na správné místo na sítnici. Tím dochází ke vzniku dvojitého vidění, které je pro šilhající dítě vždy velmi nepříjemné. Aby k této situaci nedocházelo, je jedno oko vyřazeno z činnosti. Na vyřazeném oku dochází ke vzniku tupozrakosti. Tento proces je bohužel nevratný a nedá se již nijak léčit.

Proto je potřeba podchytit a léčit šilhání. Metoda je jednoduchá a účinná. Zdravé oko zakryjeme speciální klapkou - okluzorem. Tím donutíme šilhající oko posilovat špatně fungující okohybné svaly. Předpokladem úspěchu je však včasná a důsledná léčba, nejlépe v předškolním věku.

Začátek (cca 3-5 dnů) bude pro malého pacienta nejtěžší. Musí si zvyknout orientovat se slabším okem. Dítě v té době potřebuje zvýšený dozor, aby nedošlo k úrazu. Je třeba důsledně dodržovat lékařem předepsanou dobu a stranu nošení okluzoru.

Tupozrakost
Jedná se o sníženou schopnost vidění levého nebo pravého oka. Postihuje celá 3 % dětské populace. Na jedno oko vidí dítě velmi dobře, ale druhým okem o mnoho hůře, obyčejně bez viditelných změn, které byste mohli na tomto zrakovém orgánu pozorovat. Tupozrakost je tedy ve většině případů jednostranná. Odborně se tomuto postižení říká amblyopie.

Šilhání - Strabismus postihuje celých 5 % dětské populace. Jedná se o zrakovou vadu, při které nefunguje vzájemná spolupráce obou očí a každé oko míří jiným směrem. Popsat ale přesně odborně šilhání je velice složité, je lépe vyhledat odbornou literatutru. Dítě může šilhat jedním okem nebo tzv. střídat, kdy jedno oko se dívá zpříma a druhé se stáčí k nosu nebo ke spánku.

Tyto dvě nejčetnější skupiny zrakových poruch je nutné včas diagnostikovat, a poté zajistit správnou terapii. Po vycvičení tupozrakosti je velice důležité sledovat dítě minimálně do 12 let. U strabismu sledujeme pacienty až do dospělosti. Opakovaným cvičením lze zabránit případnému zhoršení a vyvarovat se tak trvalých následků.

Cvičení probíhá v ortoptické ambulanci. Cvičení tupozrakosti odborně nazýváme pleoptika, cvičení spolupráce obou očí nazýváme ortoptika. Oční lékař nejdříve zjistí přesně případnou dioptrickou vadu vašeho dítěte. Po nasazení brýlí je nejdůležitější správné zakrytí lépe vidoucího oka tzv. okluzí neboli okluzorem.Okluze lépe vidoucího oka se používá už od roku 1743 a dodnes zůstává základním způsobem léčby tupozrakosti.

Jsou případy, kdy dítě viditelně nešilhá, a přesto trpí těžkou tupozrakostí. Je dobré si všímat následujícího: časté zakopávání dítěte, narážení do věcí, mnutí očí, jejich pálení a zarudnutí, časté mrkání, opakované záněty očí, naklánění hlavičky na jednu stranu, přivírání jednoho oka, mhouření aj. Toto vše nás může upozornit na to, že něco není v pořádku.

Vítaným doplňkem v léčbě nejen tupozrakosti jsou léčebny pro děti se zrakovým postižením. Podrobnější informace hledejte u svého očního lékaře či ortoptisty

 


Vidí vaše dítě každým okem samostatně?


Připravili jsme pro vás orientační zkoušku, při které můžete tupozrakost nebo jiný oční
problém docela lehce odhalit. Provádějte ji v době, kdy je dítě odpočaté, v dobré náladě
a dobře spolupracuje. Je to ale pouze orientační zkouška, nenahrazující odborné vyšetření u lékaře.

■ Velké písmeno ,,E“, podlepte čtvrtkou a vystřihněte.
■ Upevněte na zeď dva řádky písmene ,,E“, vyznačené v různých směrech, na dobře osvětleném místě, nejlépe v úrovni očí dítěte.
■ Dítěti zakryjte pomocí okluze nebo šátku jedno oko a postavte je do vzdálenosti 5 metrů. Zkontrolujte, zda „nepodkukuje“ kolem zakrytí (dobré je, aby druhá osoba kontrolovala, zda se dítě dívá skutečně jen jedním okem).
■ Ukazujte na jednotlivá písmena umístěná na zdi.
■ Dítě vystřiženým písmenem „E“ otáčí ve směru vámi ukázaného tvaru.
■ Ukáže-li dítě vše správně, můžete začít s druhým okem.
■ Zjistíte-li, že na jedno oko vaše dítě vidí o mnoho hůře než na oko druhé, vyhledejte
odbornou pomoc.

 

Desatero pro rodiče

* Přesvědčte se, jestli má dítě správné a čisté brýle, a zda jste zakryli lépe vidoucí oko.
* Úspěch léčby tupozrakosti je přímo závislý na pravidelnosti cvičení a dodržování okluze.
Nejhorší jsou pro dítě s těžkou tupozrakostí první dny po zakrytí lépe vidoucího oka, proto dbejte na bezpečnost. Myslete na to, že tupozrakým okem dítě špatně vidí, hrozí riziko úrazu!
Zkontrolujte, jestli okluzor správně doléhá, netlačí, neposunuje se, nepadá.
* Poctivá celodenní okluze = důležitý předpoklad pro odstranění tupozrakosti
* Při cvičení je důležité dobré osvětlení.
* Je třeba dodržovat vzdálenost oka od pracovního stolu 30 až 40 centimetrů.
Dítě potřebuje motivaci.
* Slova musíš, nesmíš, dělej při cvičení nepomohou. Trpělivostí zmůžete nejvíc.
* Dodržujte kontroly u lékaře!

A hlavně, maminko a tatínku, nezapomínejte své děťátko neustále chválit a za nošení okluzoru ho odměňovat.:-)

Zpět do obchodu