novika

Tipy na procvičování líného očka

Léčba okluzí se doplňuje cvičením tupozrakosti, kterému se odborně říká pleoptika. Cvičí se ve specializovaných ortoptických ambulancích, vybavených potřebnými přístroji. Nutné je ale i doplňující cvičení doma. Nestačí pouze zakrýt lépe vidoucí oko, důležité je namáhat tupozraké oko co nejvíc prací do blízka.

Cvičení má být zajímavé, zábavné, pestré a nemá přesáhnot půl hodiny, protože déle dítě neudrží pozornost. I během této doby lze vystřídat několik činností.

Vhodné činnosti pro domácí cvičení tupozrakého oka (záleží na věku dítěte a jeho zájmech):

Prohlížení obrázkových knížek

Hra se stavebnicí, sestavování mozaiky, puzzle

Modelování z plastelíny nebo hlíny, práce se dřevem, šroubování, pilování

Omalovánky
Začíná se většími a jednoduchými obrázky, postupně se přechází k obrázkům menším a složitějším.

Obkreslování
a) přes průhledný papír
b) barevnou pastelkou po nakreslené čáře
c) štětcem a vodovými barvami

Vypichování obrázkových předloh

Cvičení na lince
Na předkreslenou čáru dítě maluje kolečka, čtverečky nebo jiné obrazce, usiluje o to, aby byly přesně na lince. Je možné také nalepovat předem vystříhané obrazce z barevného papíru.

Navlékání korálků

Vystřihování a sestavování obrazců
Připraví se různé obrazce a díly (z tuhého papíru, látky, plsti apod.), vystřihnou se a přikládají k sobě nebo se nalepují. Sestavují se domečky, květy, auta apod. Je možné rozstříhat pohled na několik dílů a pak z nich sestavit původní obrázek.

Fixace na body
Na papír se nakreslí několik bodů, které pacient spojuje nebo k nim přikresluje obrazce a vytvoří tak například květiny ve váze.

Vyšívání
Vyšívá se na papír nebo na látku tupou jehlou a barevnou nití. Na papír se předem vypíchají dírky, které dítě hledá a prošívá barevnou bavlnkou. K vyšívání na látce je vhodná kanava. Toto cvičení je velmi účinné, protože nutí k pozornosti – dírky jsou malé a blízko u sebe.

Společenské hry
Dáma, halma, Člověče, nezlob se, pexeso, šachy, domino apod.

Míčové hry, stolní tenis, malé dítě může házet míčem do krabice, prohazovat kruh, házet kroužky apod., chůze po čáře

Čtení
Postupuje se od textů s větším písmem k menšímu.

Dle doporučení odborných společností a Světové zdravotnické organizace (WHO) 

používání počítače, tabletu, telefonu či televize   MAX  20 MINUT.

Čím víc stoupá zraková ostrost tupozrakého oka, tím jemnější práce a hry dítěti předkládejte. Čím zrakově namáhavější práci pacient koná, tím rychleji se jeho tupozrakost zlepší.

Zpět do obchodu